Forum för Industriell interoperabilitet

Parter: KTH Kungliga Tekniska högskolan Rise
Projekttid: 1 December 2020 till 1 December 2021
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Syftet med forumet är att samla aktörer från svensk industri i ett nätverk som kan förmedla praktiskt stöd i att förstå och navigera bland standarder för smart tillverkning. Målet är att öka svensk industris förmåga att exploatera de möjligheter som digitalisering och standarder för smart tillverkning skapar.