Forum för Industriell interoperabilitet

Parter: KTH Kungliga Tekniska högskolan Rise
Projekttid: 1 December 2020 till 1 December 2021
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet ska lägga grunden till ett forum för industriell interoperabilitet. Genom att samla industriföretag, standardiseringskommittéer och forskningsaktörer kommer forumet vara ett nätverk och en kunskapsresurs för praktiskt stöd i att navigera bland standarder för interoperabilitet och smart tillverkning. Forum för industriell interoperabilitet kommer att bidra till att svensk industri ökar sin förmåga att konkurrera i ett allt mer digitaliserat affärslandskap med nya affärsmodeller.