iHubs Sweden 2020+

Parter: dizparc Umeå AB Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Mälardalens universitet PBI Research Institute SFF Smart Textiles Umeå universitet
Projekttid: 1 September 2020 till 31 Augusti 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet har genom nätverkande och kommunikation bidragit till utökat samverkan mellan innovationsmiljöer och andra nationella aktörer genom t.ex. en utökad styrgrupp för iHubs samt iHubs nationella processledarnätverk, vilket har förstärkts genom månatliga digitala träffar för nätverkande, samverkan, idégenerering och kunskapsspridning. Till följd av projektet har nya projekt tillkommit, t ex Industrimötet Sverige, där Automation Region samverkat med Digital Well Arena & Paper Province.
För att stärka ekosystemets insatser och lärdomar, öka samverkan och genomförandekraft har vi utbildat innovationsledare i konsten att leda i en föränderlig värld, samt skapat en utbildning tillsammans med IVA och Uppsala universitet med fokus på intraprenörskap där 12 SME-företag deltagit.