iHubs Sweden 2020+

Parter: dizparc Umeå AB Mälardalens högskola PBI Research Institute SFF Smart Textiles Umeå universitet
Projekttid: 1 September 2020 till 30 Juni 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet syftar till att skapa nationella strukturer och förmågor som kan hålla ihop och koppla samman aktörer över bransch-, sektors- och styrkeområdesgränser, och därigenom bidra till ett nationellt innovationssystem som bättre kan adressera komplexa utmaningar och operativt stödja transformationer som på starkt fokuserade sätt stödjer förändringar på höga systemnivåer. Projktet jobbar också med systemtransformation och globala samhällsutmaningar.