iHubs Sweden 2020+

Parter: dizparc Umeå AB Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Mälardalens högskola PBI Research Institute SFF Smart Textiles Umeå universitet
Projekttid: 1 September 2020 till 31 Augusti 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet syftar till att skapa en nationell struktur som kan hålla ihop och koppla samman aktörer över bransch-, sektors- och styrkeområdesgränser, och därigenom bidra till ett nationellt innovationssystem som bättre kan adressera komplexa utmaningar och operativt stödja transformationer som på starkt fokuserade sätt stödjer förändringar på höga systemnivåer. Projektet jobbar också med systemtransformation och globala samhällsutmaningar.