Programmet iHubs Sweden Capacity

Parter: Peak Innovation ProcessIT Innovations RISE Smart Textiles
Projekttid: 1 juni 2019 till 31 december 2020
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Programmet iHubs Sweden Capacity vänder sig till processledare och innovationsledare. Det sträcker sig över åtta månader och omfattar totalt åtta utbildningsdagar som genomförs på IVA:s konferenscenter i Stockholm. De olika modulerna är utformade för att deltagarna ska bygga upp kunskap inom exempelvis branschöverskridande ekosystem och förändringsprocesser, samtidigt som de får arbeta med konkreta utmaningar inom sina respektive organisationer.