Integration av MathLab och MicroController XC05ix

Parter: First Control Systems Mälardalens universitet
Projekttid: 1 Juni 2019 till 10 Augusti 2019
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Syftet är att integrera olika verktyg inom PLC-systemet för att förenkla användargränssnittet och öka intelligensen i processtyrningen. Projektet bidrar till att göra avancerad teknik tillgänglig för processingenjörer utan specialkunskaper samtidigt som tiden mellan forskning och kommersialisering reduceras.