International Innovation Initiative – Electrification and Automation (pilot)

Parter: Electrification Hub
Projekttid: 20 december 2021 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet syftar till att utveckla arbetssätt för internationalisering kopplat till smart specialisering och svenska styrkeområden inom energi, elektrifiering, och elektromobilitet och Smart industri, automation och IndTech. Vidare ska projektet skapa förutsättningar för affärsutveckling internationellt genom insatser för att identifiera affärer i vilka svenska företag kan delta samt genom omvärldsanalyser/- synteser som visar på viktiga utvecklingsområden.