Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

Parter: Compare Future Position X Högskolan i Borås Paper Province RISE Science Park i Umeå
Projekttid: 1 maj 2022 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Uppdraget syftar till en nationell kraftsamling för ökat deltagande i europeiska projekt för innovationsaktörer i Sverige. Projektet har två övergripande mål baserade på nationella strategier: 1) att utveckla arbetssätt nationella och internationella satsningar och resurser. 2) att utforska hur regionala innovationsmiljöer tillsammans kan utveckla och stärka förmågor att leda missionsdrivna processer. Projektet kommer att skapa ett lärande för hur verktyg och metoder kan samskapas och spridas mellan regional och nationell nivå. Genom att använda organisationer med god erfarenhet av ledarskap i ”organisatoriska mellanrum” kan projektet bidra med viktiga lärdomar i framtidens innovationssystem.

Innovation & tillväxt är grunden för att svenskt näringsliv ska vara konkurrenskraftigt. ->