The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM)

Projekttid: 1 januari 2020 till 30 juni 2021

ISPIM – the International Society for Professional Innovation Management – samlar medlemmar från forskning, industri, näringsliv och offentlig sektor med en passion för innovationsledning. Automation Region medverkar i tre underprojekt under perioden 2020-2021 – Conference, Community och Publication.