Kapacitetsplanering

Parter: ABB Alstom Region Sörmland Region Västmanland Volvo
Projekttid: 1 oktober 2022 till 23 december 2022
Ansvarig Automation Region: Elin Asplund

Med kompetensbrist och ett stort rekryteringsbehov har kapacitetsplanering inom både vården och industrin blivit alltmer avgörande. I ett unikt projekt möts de två vitt skilda branscherna i en workshopserie för att utbyta erfarenheter och lära från varandra.

Jämförs vården med industrin är det mycket som skiljer – framför allt det faktum att det handlar om liv. Dessutom förekommer andra typer av beslutsprocesser i en politiskt styrd organisation och till det adderar vi den etiska stressen att prioritera mellan patienter med en stor variation av förutsättningar och därmed behov.

Läs mer