Materialbrist inom vården

Parter: Region Västmanland
Projekttid: 3 april 2020 till 27 augusti 2020
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Tillsammans med aktörer i nätverket startade Automation Region under våren 2020 produktion av skyddsutrustning för hälso- och sjukvården, som drabbades av materialbrist i pandemins inledningsfas. Automation Region tilldelades ett samverkansansvar för Region Västmanland, där uppdraget var att identifiera företag som på kort tid kunde ställa om sin produktion. En mer eller mindre storskalig produktion av skyddskläder och annan utrustning för verksamheter inom hälso- och sjukvården skapades i Västerås.