Materialbrist inom vården

Parter: Region Västmanland
Projekttid: 3 April 2020 till 27 Augusti 2020
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Under mars ökade belastningen på sjukvården drastiskt och snart kom de första larmsignalerna om materialbrist.  Privatpesoner och företagare gjorde vad de kunde för att hjälpa till men insatserna behövde skalas upp och många industriföretag var beredda att gå in och stötta med kompetens och resurser. Automation Region tilldelades ett samverkansansvar för Region Västmanland, där uppdraget var att identifiera företag som på kort tid kan ställa om sin produktion. En mer eller mindre storskalig produktion av skyddskläder och annan utrustning för verksamheter inom hälso- och sjukvården skapades i Västerås.