Mikrofabriker

Parter: Smart Textiles
Projekttid: 1 Mars 2020 till 31 December 2022
Ansvarig Automation Region: Elin Asplund

Projektet ska utveckla koncept för flexibel, cirkulär och hållbar textilproduktion med hög grad av automation. Arbetet drivs i samverkan med textil- och modesektorn som bidrar med kunskap och erfarenhet inom bland annat design, kundorientering och säsongsvariationer.