Mikrofabriker – cirkulär design inom textil- och modesektorn

Parter: Smart Textiles
Projekttid: 1 mars 2020 till 30 juni 2023
Ansvarig Automation Region: Elin Glimberg

Projekt för att utveckla lokal, flexibel och hållbar textilproduktion med hjälp av automation och digitalisering. Aktörer från textilsektorn samverkar med automationsföretag och utvecklar koncept som till exempel mikrofabriker − små, flexibla produktionsenheter med hög automationsgrad.