Nordic Innovation IndTech Summit

Parter: Nordic House of Innovation i Silicon Valley PiiA
Projekttid: 1 september 2020 till 31 oktober 2021
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektets utgångspunkt var begreppet IndTech och gränssnitt mellan IT och OT. Tanken var att anordna en större fysisk konferens i USA, men pga pandemin upprättades serier av digitala event för både kunskapsspridning, men också workshops med syfte till ökad interaktion mellan deltagare. Målet var att samla erfarenheter och skapa affärsmöjligheter för svenska och amerikanska representanter från näringsliv, akademi och innovationssystem.