Nordic Innovation IndTech Summit

Parter: SIP PiiA
Projekttid: 1 September 2020 till 31 Oktober 2021
Ansvarig Automation Region: Elin Asplund

Syftet med projektet är att arrangera Innovation IndTech Forum i Palo Alto, Silicon Valley, i juni 2021. Särskilt inbjudna leverantörer av lösningar i gränssnittet mellan informationsteknologi (IT) och operationell teknologi (OT) träffas för att diskutera utmaningar och behov kopplat till IndTech utifrån ett utvecklar- och leverantörsperspektiv.