Nordic Innovation IndTech Summit

Parter: SIP PiiA
Projekttid: 1 September 2020 till 31 Oktober 2021
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Utgångspunkten är begreppet IndTech och gränssnitt mellan IT och OT. I projektet anordnas digitala workshoppar och avslutas med en semidigital träff i USA. Målet är att samla erfarenheter och skapa affärsmöjligheter för svenska och amerikanska representanter från näringsliv, akademi och innovationssystem.