Robotiser­ing och automatiser­ing i besöks­näringen

Parter: Sörmlands Turismutveckling
Projekttid: 1 juni 2019 till 31 januari 2021
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet ska undersöka hur robotisering, automatisering och digitala tekniker som augmented reality och virtual reality kan bidra till en hållbar utveckling för företag i besöksnäringen. Genom ett förändrat arbetssätt kan nya roller och ny arbetsorganisation stärka upplevelser och öka konkurrenskraften. Både för att öka besökarnas upplevelser men även för att förstå vilka utbildningsinsatser som krävs för att skapa smartare och mer hållbara arbetsplatser.