Robotlyftet

Parter: IUC RISE Robotdalen Swira
Projekttid: 15 maj 2019 till 31 december 2021
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Projektet ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom öka beställarkompetensen och ge stöd kring investeringar i automationsteknik och robotar. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.