Robotlyftet

Parter: IUC Rise Robotdalen Swira
Projekttid: 15 Maj 2019 till 31 December 2022
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Projektet ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom öka beställarkompetensen och ge stöd kring investeringar i automationsteknik och robotar. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.