S3 Piloten

Parter: Aerospace Cluster Agro Väst AI & Big Data Innovations Automation Småland Bron Innovation Compare Fiber Optic Valley Georange Interior Cluster IoT World IUC Skåne Järnvägsklustret Mobile Heights Paper Province Techtank Tillverkningstekniskt centrum Triple Steelix Urban ICT Arena Visit Dalarna
Projekttid: 1 september 2018 till 31 oktober 2021
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

S3-piloten ska stärka klustermiljöers kompetens och förmåga och därigenom stötta företagens utveckling. 21 svenska kluster är utvalda och prioriterade i enlighet med regionernas smarta specialiseringsstrategier. Dessa kluster erbjuds utbildningar, nätverksträffar och internationella kontakter, och de kan söka finansiellt stöd för företagsutveckling.