Strukturella förutsättningar för nyttoskapande

Parter: Blue Institute RISE Trafikverket
Projekttid: 1 Mars 2020 till 1 Mars 2021
Ansvarig Automation Region: Helena Blackbright

Erfarenhet visar att implementering av ny teknik ofta kräver organisatorisk förändring för att skapa värde. Projektet syftar till att öka förståelse för vad som påverkar implementering och värdeskapande av tekniska utvecklingsprojekt med inslag av exempelvis AI så att nyttoskapandet kan ökas. Projektet har initierats av forsknings- och innovationsgruppen. Läs mer.