Strukturella förutsättningar för nyttoskapande

Parter: Blue Institute Rise Trafikverket
Projekttid: 1 Mars 2020 till 1 Mars 2021
Ansvarig Automation Region: Helena Blackbright

Projektet som är initierat av Automation Regions forsknings- och innovationsgrupp syftar till att öka förståelsen för vad som påverkar värdeskapandet av tekniska utvecklingsprojekt med inslag av digitalisering och AI. Utgångspunkten är att de organisatoriska förutsättningarna är avgörande för möjligheterna att på ett effektivt sätt skapa önskad nytta av ny teknik.