Swedish IndTech Alliance

Parter: Business Sweden Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA PiiA
Projekttid: 15 december 2020 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet syftar till att samordna och planera aktiviteter riktade mot en internationell marknad för att stärka och marknadsföra Swedish IndTech. Upplägg och arbetsprocesser utgår ifrån regelbundna möten och gemensamma initiativ mellan Automation Region, PiiA, IVA Smart Industry, Business Sweden och Vinnova.