Swedish IndTech – insats Silicon Valley

Parter: PiiA
Projekttid: 15 november 2021 till 15 maj 2023
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Målet med projektet är att skapa en mer hållbar cirkulär svensk industri genom att påskynda digitaliseringsprocessen för att skapa möjligheter till samarbeten och strategiska partnerskap med ledande teknikföretag i Norden och i Silicon Valley. Projektet ämnar t.ex att utveckla en arbetsmetod och infrastruktur för detta med utgångspunkt i att Sverige i samverkan med de nordiska grannländerna redan etablerat samarbete med innovationsmiljöer med relevanta nätverk i Silicon Valley. Projektet kommer att involvera företag från både USA och Sverige samt de övriga nordiska länderna.