Talangattraktion i en branschöverskridande global kontext

Parter: Business Sweden Lindholmen Science Park AB
Projekttid: 20 april 2022 till 18 april 2023
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektets ska få fler internationella startupföretag att söka sig till de svenska innovationsmiljöer och därmed deltar i projektet. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att kunna visa på ett starkare ”Sverige-erbjudande” i internationell kontext vad gäller kompetensförsörjning och investeringsfrämjande. För att adressera rådande kompetensbrist i Sverige kommer ett antal utvalda aktiviteter planeras och genomföras med syfte att attrahera samt bibehålla innovativa och talangfulla startupföretag i Sverige.