The Crossroads of AI and Innovation Management

Parter: Chalmers tekniska högskola
Projekttid: 10 Augusti 2020 till 30 Juni 2021
Ansvarig Automation Region: Helena Blackbright

Projektet är utforskande med fokus på skärningspunkten mellan AI och innovationsledning – hur områdena relaterar till och påverkar varandra. Syftet är att öka värdeskapandet i AI-relaterad innovation och identifiera nya områden för forskning och teoriutveckling.