The Crossroads of AI and Innovation Management

Parter: Chalmers tekniska högskola
Projekttid: 10 augusti 2020 till 30 juni 2021

I projektet utforskas hur AI-relaterade innovationsprojekt kan beskrivas i förhållande till det innovativa ursprunget (AI-innovation eller AI-driven innovation) och dess nyhetsgrad (radikal eller inkrementell innovation). Målet är att identifiera värdeskapande AIrelaterade projekt, potentiella områden för ökat stöd samt nya områden för forskning och teoriutveckling.