Visual Lift

Parter: Linköpings universitet Norrköping Science Park Region Örebro Region Östergötland Region Sörmland Region Västmanland
Projekttid: 1 oktober 2020 till 31 december 2023
Ansvarig Automation Region: Peter Barkenskiöld

Projektet syftar till att stärka industriella SME under Covid-19-krisen med hjälp av ny kompetens och teknik inom digital visualisering. Upplägg och arbetsprocesser utgår från flera visualiseringslabb, däribland Digicore-labbet hos RISE i Västerås.