Pulp & Paper på Automation Center

Notis · 2009-05-26

Tisdagen den 12 maj var det som vanligt god uppslutning vid frukostmötet med dryga 30-talet deltagare. Efter sedvanligt frukostfika och inledande mingel hälsade processledare Sven-Arne Paulsson församlingen välkomna till terminens sista frukostföreläsning inom Automation Region.

Dagens föreläsare var Kent Jansson (bilden) och Lars Ledung från ABB Process Automation, där Kent är affärsområdeschef. Lars tillhör rent organisatoriskt Singapore, men sitter i Västerås. Massa och pappersindustrin är vår största basindustri och med ett avancerat process- och systemtänkande, vilket Kent presenterade övergripande. Överordnat numera är processoptimeringen av ingående enheter mer än fokus på enskilda delar. Lars tog upp konkreta exempel på en mer teknisk nivå – deras presentation finns att hämta på Automation Regions hemsida.