Race to Innovation

Notis · 2010-06-30


19-22 oktober, Tekniska Mässan 2010

Ett så kallat Innovation Race ska genomföras på Tekniska Mässan 19-22 oktober 2010 med deltagande företag och organisationer. Automation Regions medlemsföretag har möjlighet att anmäla sitt intresse till Tekniska Mässan; tack vare subventionerat pris ges tillfälle för ett mycket kostnadseffektivt deltagande.

Under racet så kommer ett antal grupper att jobba tätt tillsammans för att utveckla nya innovativa lösningar. Varje grupp kommer att ha tillgång till minst en facilitator som hjälper dem under racet. Personer från Designhögskolan kommer att finnas till hands för att hjälpa grupperna med konceptskisser och produktdesign med möjlighet att skriva ut sina prototyper i en 3D-printer. Till detta kommer det också finnas experter som snabbt kan designa och rita upp lösningar i CAD-program.

Dokumentation kommer att ske i form av filmning och reportage. Filmen kommer att rulla under Tekniska Mässan så att nya besökare snabbt får en uppdatering var i projektet man befinner sig. Metodiken är väletablerad och dokumenterad.

Tekniska Mässan söker innovativa företag som vill medverka och vara uppdragsgivare i racet och utgöra själva kärnan i racet och bli ägare till de innovationer som racet genererar. Vilka mer deltar?

  • PIEp – nätverksorganisation som syftar till att ge ökad innovationsförmåga i Sverige
  • KTH – Kungliga Tekniska högskolan
  • LTU – Luleå tekniska universitet
  • Designhögskolan, Umeå universitet
  • Mälardalens högskola.

Tekniska Mässan söker nu fler partner, utställare och industriföretag som vill medverka! För frågor eller anmälan till Innovationsracet kontakta Maria Härdig på 0708-681 766 eller maria.hardig@telia.com.