Rådslag om framtida yrken och arbetsmarknad

Notis · 2017-11-30

Den allt snabbare tekniska och digitala utvecklingen skapar helt nya förutsättningar för framtida yrken och arbetsmarknad. På samma sätt som industrialiseringen en gång gjorde, kommer digitaliseringen att förändra världen bara i ännu högre tempo och inom alla branscher. Vad innebär denna utveckling? Det diskuterade företagare, politiker och tjänstemän under förmiddagen den 17 november. Närmare 80 personer hade samlats på Expectrum i Västerås.

Anders Täljebäck, kommunalråd, och kommunstyrelsens ordförande inledde och därefter hölls inspirationsföreläsning av Björn Nordén. Joakim Stolpe, affärsområdeschef Norden, Amazon Web Services talade också om vad större etableringar bidrar till i staden. Gruppdiskussioner hanterade flertalet teman som sedan lyftes och diskuterades vidare i helgrupp och tillsammans med en panel. Samverkan mellan skola och företag var bland annat något som lyftes som viktigt, för att stärka framtidens arbetskraft med relevant kunskap där kontakter knöts på plats.

Rådslaget anordnas av Västerås stad i samverkan med Automation Region, Byalaget VSP, Coompanion, Fastighetsägarna Mitt, Företagarna Västerås, Handelskammaren Mälardalen, Jobba i Västerås, Järnvägsklustret, LRF, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Winnet Västerås och Västerås Marknad & Näringsliv.