Rapport från utvecklingsgrupperna

Artikel · 2014-12-19

En framgångsfaktor för Automation Region är det starka medlemsengagemanget. Arbetet med de fyra fokusområdena kommunikation, kompetens, affärsutveckling och innovation bedrivs i fyra utvecklingsgrupper. Vad har hänt under året och vad kan vi förvänta oss framöver?

Helena Lundin

Hallå Helena i Kommunikationsgruppen, vad ser du mest fram emot under 2015?

Då måste jag svara konferensen Automation Summit! Dags att för andra gången sätta automation på agendan. Automation Summit är en branschöverskridande mötesplats som fylls med utställning, presentationer, diskussioner och sociala aktiviteter. Programmet börjar faktiskt redan ta form och det är jättekul att få vara med och bygga upp denna viktiga mötesplats. Vi tror på succé även denna gång!

Under året har Kommunikationsgruppen jobbat med många olika aktiviteter, till exempel Automation Regions nya hemsida, nytt presentationsmaterial och bättre användning av LinkedIn och sociala media. Vi har också planerat vår medverkan på MAX-mässan i Stockholm och Scanautomatic & Processteknik i Göteborg samt stöttat processledningen i olika marknadsaktiviteter.

Något som vi ofta diskuterar i gruppen är att vi vill att fler ska upptäcka fördelarna med att vara aktiv inom klustret. Därför ska vi bli bättre på att lyfta fram och uppmärksamma lyckade samarbeten mellan företag som har blivit av tack vare Automation Region.

Inom Automation Region kan medlemsföretag, små som stora, hitta de fördelar och den nytta som passar dem bäst. Ett mindre företag har inte samma möjligheter att ställa ut på en mässa – här är Automation Regions samlingsmontrar ett bra alternativ. Ett större företag kan hitta efterfrågad kompetens i nätverket och oavsett företagets storlek så ger de olika aktiviteterna möjlighet till värdefull exponering, nya kontakter och – inte minst – chans till nya affärer.

Björn Nordén

Björn! Hur har ni haft det i Kompetensgruppen?

Under 2014 har vi tagit ett nytt grepp genom att bjuda in alla representanter från Västmanlands styrkeområden för att lyfta regionens konkurrenskraft. Tillsammans har vi bättre förutsättningar att säkra kompetensförsörjningen. Framöver kommer vi med gemensamma krafter att arbeta för att samordna praktik, exjobb och LIA-platser utifrån arbetsgivarnas perspektiv. Vi hoppas också kunna påverka utbildningsutbudet i högre utsträckning när det gäller eftergymnasiala utbildningar.

Vi är därför extra glada för att vi under 2014 har kunnat välkomna tre nyckelaktörer som medlemmar i Automation Region – Industriqompetens, Plushögskolan (YH-utbildning inom automation) samt Teknikcollege.

Automation Regions kompetensgrupp har länge utgjort hjärtat i verksamheten. Många av gruppens idéer har blivit verklighet och är idag en självklar del av vår vardag. Det gäller till exempel barnboken Cax, vars syfte är att öka teknikintresset bland barn och unga, eller Arbetsmarknadskunskap som nu drivs med stor framgång av Jobba i Västerås. Till dags dato har 25 000 elever fått information om möjligheterna på framtidens arbetsmarknad och hur de kan bidra till en bättre värld genom att plugga teknik. Det rullar på!

Christer Gerdtman

God morgon Christer, vad har ni på gång i Affärsutvecklingsgruppen?

När vi utvärderar våra aktiviteter så är det tydligt att det är Automation Expo som ger mest nytta för medlemmarna. Där knyter företagen kontakter som leder till affärer. Under 2014 har tre av fyra expon arrangerats ute på användarföretag vilket har varit ett stort lyft med utsålda utställningar och många besökare. Det blir fyra expon även under 2015 och närmast ser vi fram emot att träffas på Westermo den 12 februari.

För mindre bolag erbjuder Automation Expo unika möjligheter att komma i kontakt med ”drömkunden”. Ett exempel är expot på Scania, där ett av de utställande företagen (ett mindre bolag) träffade rätt person och fick lämna offert och sälja sin lösning till Scania. Bra för det aktuella företaget, bra för Scania och ett fint exempel på nyttan med Automation Region!

Inför 2015 vill vi ha nya medlemmar och större aktivitet i gruppen. Vi arbetar med flera uppslag för att komplettera Automation Expo, bland annat studiebesök och praktiskt orienterade lunchseminarier. Arbetet i Affärsutvecklingsgruppen är kul och kan även ge nya affärsmöjligheter. Ett exempel är medlemsföretagen Acando och Novotek som har lärt känna varandra genom engagemanget i gruppen och nu har arbetat fram en gemensam paketlösning som de erbjuder sina kunder.

Konjunkturen verkar röra sig uppåt igen och vi får positiva signaler från flera olika håll. Vi hoppas på bra tryck i automationsbranschen, i Affärsutvecklingsgruppen och i Automation Region!

Anders Aabakken

Hej Anders, berätta om Innovationsgruppens plan för att leverera medlemsnytta!

Under 2014 har vi satsat på lite annorlunda grepp för att öka innovationskraften bland medlemsföretagen. Vi har bland annat genomfört en öppen innovationstävling med energifokus och deltagit i arbetet med den internationella innovationstävlingen Smart Living Challenge. Nu i december sjösattes pilotprojektet AIR Innowatch. Fem organisationer deltar och responsen har varit överväldigande positiv – mer information om projektet kommer i början av nästa år!

Vårt mål är att sänka trösklarna för medlemsföretagen att integrera en högre grad av forskning och innovation i sina verksamheter utan att detta påverkar den operativa verksamheten på negativt. Vi vill göra det lättare att få tillgång till externa medel, inspirera till samarbeten mellan företag och branscher och använda vårt partnerskap med Mälardalens högskola och SICS i Västerås för att underlätta genomförandet av projekt. Vi kommer arrangera frukostmöten med innovation på agendan, det första planeras i början av februari.

Just nu ligger vårt fokus på att samla ihop de erfarenheter som vi har gjort under de senaste två åren kring forskning och innovation. Vi kommer att identifiera bra exempel där vi har bidragit till nya projekt, lösningar och samarbeten och se hur vi kan sprida dessa erfarenheter inom klustret. Vårt första möte 2015 har detta på agendan.

Vi kommer att följa aktiviteter och utlysningar inom ramen för PiiA, men också använda vår kontakt med PiiA för att lära oss mer om andra strategiska agendor för eventuella engagemang även där. Vi fortsätta även stärka vårt goda samarbete med Mälardalens högskola, Västerås Science Park, Munktell Science Park och andra viktiga aktörer. En av många inspirerande saker att se fram emot 2015 är Automation Summit i början av september.

Avslutningsvis, för att skapa en stark plattform för utveckling av forskning och innovation inom Automation Region så behöver vi fler engagerade medlemmar i gruppen!

Kontakta oss för att bidra till utvecklingen

Kommunikationsgruppen
Kompetensgruppen
Affärsutvecklingsgruppen
Innovationsgruppen