Rätt blandning för effektivitet

Ledare · 2014-11-28

Anders Sjöberg, Digital MechanicsTillsammans med Automation Region har vi under hösten arrangerat två välbesökta frukostmöten om additiv tillverkning, det vill säga 3D-print eller digital direkttillverkning. Det är tydligt att marknaden har mognat betydligt och att kunskapen börjar byggas upp ute på företagen. Nu får vi mer specifika frågor om planeringsarbetet, om hur detaljerna ska orienteras i maskinen för bästa resultat med mera. Alla frågor välkomnas för det gäller att använda de additiva teknikerna på rätt sätt och inte bara för att det är roligt (3D-print är nämligen väldigt roligt!).

Det finns idag över 30 olika tillverkningstekniker för additiv tillverkning och alla har sina för- och nackdelar. På Digital Mechanics arbetar vi brett med fyra olika metoder och den som lämpar sig bäst för mekaniska detaljer är FDM (Fused Deposition Modelling). Tekniken liknar den som finns i enklare hemmaskrivare men med våra större system klarar vi riktigt tåliga material vilket gör att vi kan erbjuda bra lösningar för industrin.

Vi tror att ett kunskapslyft inom additiv tillverkning kan stärka industrins konkurrenskraft. Hur då? Vi tittar på ett exempel!

Paletter används för att hålla olika detaljer på plats vid industriella processer, till exempel vid tvätt, målning eller betjäning av plockrobotar. Paletterna är ofta komplexa och dyra att framställa och eftersom de detaljer som placeras på paletterna har olika form så finns det heller ingen ”standardpalett”. Dessutom måste paletterna hålla formen, vara stapelbara och klara påfrestningar i form av aggressiva kemikalier och höga temperaturer. Efter en del tankearbete och laborerande för att hitta den rätta materialblandningen kan vi nu till en låg kostnad printa paletter som möter industrins krav. Här möjliggör additiv tillverkning att vi kan köra mindre serier i en stor process utan att störa flödet.

En annan intressant marknad som öppnar sig är gripfingrar för plockrobotar. Gripfingrarna tillverkas traditionellt i stål och ligger relativt högt i pris. Med 3D-print kan vi ta fram billigare fingrar där ingreppsytan dessutom är anpassad efter den detalj som ska plockas. Förutom lägre kostnad blir processen stabilare och de plastmaterial som vi använder repar inte detaljerna (vilket annars är ett vanligt problem). Flexibilitet och kostnadseffektivitet öppnar nya möjligheter och gör att additiv tillverkning vinner mark inom både stora och små organisationer.

Genom Automation Region har vi fått möjlighet att medverka i många olika sammanhang och bygga ett nätverk inom automationsindustrin. Det är också tydligt att ju mer vi själva engagerar oss, desto mer får vi tillbaka. Vid MAX-mässan tidigare i år medverkade vi till exempel i ett monterings-case tillsammans med Björn Langbeck på Swerea IVF och ett antal automationsföretag. Vi fick möjlighet att visa på fördelarna med printade fixturer för montering, vilket ledde till ett mycket intressant samarbete med ett av de medverkande företagen.

Med vår erfarenhet av 3D-print vet vi oftast vad som är möjligt att göra och när tekniken kommer som mest till sin rätt. Vi kan hjälpa våra kunder att öppna sina sinnen och vi får ofta otroligt positiv respons på våra insatser – för många känns det smått overkligt att kunna gå från ritning till en färdig detalj på endast ett par dagar. Vi vill att fler ska få upp ögonen för potentialen i additiv tillverkning. Samtidigt är det som vanligt viktigt att fatta välgrundade investeringsbeslut och att kombinera ny teknik med traditionella metoder – det gäller att hitta den rätta blandningen!

Anders Sjöberg
Äger tillsammans med Fredrik Finnberg företaget Digital Mechanics AB