Rätt val för framtiden

Artikel · 2009-09-30

Att väcka ungdomars intresse för tekniska utbildningar generellt och automationsområdet specifikt har hög prioritet bland Automation Regions medlemsföretag. Någon som tagit fasta på det är Prevas, som genom Handelskammarens initiativ Trampolinen agerat fadderföretag till flera skolklasser i Västerås. Med tanke på Mälardalens högskolas nya automationsutbildning hoppas vi att fler medlemsföretag ska inspireras till att göra samma sak!

Handelskammaren Mälardalen har format konceptet Trampolinen för att öka förståelsen mellan grundskola och näringsliv. Målet är att väcka intresse för näringslivet genom att åstadkomma en attitydförändring hos dagens högstadieelever med tanke på deras studie- och yrkesval. Företagen matchas med en skolklass redan när eleverna går i sjunde klass, och följer dem sedan upp till nian. Under första årets två möten handlar det om vad företaget gör och vilka som arbetar där. Andra året fokuserar på yrkesroller, löner och karriär, medan det avslutande året tar upp företagets affärsidé i relation till marknad, konkurrens och kunder.

Bernt Henriksen, operativ enhetschef och verksamhetskonsult på Prevas samt aktiv som fadder inom Handelskammaren Mälardalens projekt Trampolinen.

Bernt Henriksen arbetar som operativ enhetschef och verksamhetskonsult på Prevas, men stöder även praktiskt studenter inom tekniska utbildningar och föreläser om automation vid MDH och Örebro universitet.


– Vi har saknat bra linjer för tekniker, säger Bernt. Vår framtid är helt beroende av automation så vi måste agera kraftfull, vi måste väcka intresset och öka kunskapen längre ner i åldrarna.

Bernt och Prevas har varit engagerade i Automation Region sedan starten och Bernt är även aktiv inom Robotdalen, där han också deltar i förstudier. Efter många olika roller på Prevas vet han hur svårt det är att hitta personal att anställa. När han hörde talas om Trampolinen så insåg Bernt att satsningen låg helt perfekt i tiden och hoppade genast på som fadder.

Att lägga sig på rätt nivå för studenterna vid presentationen av vad automation står för var dock ingen lätt uppgift.

– Jag gjorde ett förslag som jag testade på mina kollegor internt, skrattar Bernt. De sa att studenterna inte skulle fatta någonting. Det var inte lätt att hoppa från en föreläsning vid en internationell specialistkonferens i Oslo till sjundeklassare på Rönnbyskolan!

För att komma runt problemet använde sig Bernt istället av nära exempel, sådant som eleverna kunde relatera till. I samband en bild med mängder av välkända logotyper, från Dafgårds och Findus till Volvo och Saab, ställde han några frågor. Vad är IT? Vad är en konsult? Stolen du sitter på, hur har den kommit till? Och som avslutande exempel naturligtvis studenternas käraste ägodel: Mobiltelefonen.

– Jag gav dem ett uppdrag att till nästa möte spåna fram förbättringar i både design och funktion, berättar Bernt. De var helt fokuserade och fortsatte sina diskussioner under lektionen efter. De fick ihop en lång lista som de tänkte skicka till Ericsson!

För att få en inblick på en verklig arbetsplats så tog Bernt med sig sjundeklassarna till Icas höglager. Eftersom det var påsk så fanns där godis till taket, vilket också gav tillfälle att med välkända varor förklara en komplex teknik. Hur vet de att Ica i Umeå får rätt grejer? Återigen nära och tydliga exempel.

Vid mötet med åttondeklassarna fokuserade Bernt mer på utbildning och yrkesval, karriärmöjligheter och löner. Bredden inom automation visade han med en presentation av branschens största områden. Fastighetsautomation kunde alla relatera till när han förklarade hur dörrar, lås, luft och värme måste styras – och att motsvarande styrning och övervakning även finns inom verkstads- och processindustrin.

Genom att välja välkända och ”nära” exempelföretag och produkter kan ungdomarna lättare associera till begreppet automation.

Bernt tog med åttondeklassarna till Prevas, där de var de första gästerna i företagets nya lokaler i Kopparlunden i Västerås. Besöket lades upp så att olika medarbetare fick berätta hur deras dag såg ut, vilket gav studenterna en konkret bild av deras arbete. Teknik och teknikeryrket har ett dåligt rykte som tråkigt och stillasittande. I verkligheten innebär det oftast mängder av kundkontakter, interaktioner och samarbeten och inte minst en internationell spelplan, men det är svårt att ändra på förutfattade meningar. Därför har Bernt även genomfört sin presentation mot andra målgrupper än studenter.

– Bland annat så hade jag en föreläsning för 60 lärare från Nybyggeskolan, där jag kunde förklara bristen på ingenjörer, säger Bernt. Det är oerhört viktigt att såväl lärare som yrkesvägledare förstår behovet och möjligheterna när de ger råd till sina studenter!

Flera av Automation Regions företag deltar som fadderföretag i Trampolinen, men det behövs fler! Det rör sig om endast ett par träffar per år. Trampolinen ger branschen ett utmärkt tillfälle att sprida kunskap om automationsområdet och påverka våra ungdomar att satsa på ett yrke inom en framtidsbransch. Är du också intresserad av att bli fadderföretag? Kontakta Viveka Persson på Handelskammaren Mälardalen, 021-470 22 41!