Referensgruppmöte

Notis · 2009-12-18

Den 27 oktober möttes Automation Regions referensgrupp, vilken är vårt diskussionsforum för medlemsföretagens representanter. Ett 20-tal ledande personer deltog och ämnet var att diskutera automationsindustrins image och vilka frågor vi vill bli förknippade med i den allmänna debatten. Avsikten är att under våren genomföra en PR-satsning där värdet av automation kommer fram. Vår bransch är beroende av en positiv bild i allmänhetens medvetande, bland annat för att försäkra oss om den framtida kompetensen.

Tidigare styrelsemöten och referensgruppsmöten har slagit fast att ”automation är en förutsättning för framtida hållbar produktion”. Vi ville nu välja ut en ytterligare snävare fråga att kommunicera och förknippas med och där automation kan bidra med lösningar på de stora framtidsfrågorna.

Mötet genomfördes som en workshop med tre grupper. Många frågeställningar om hur vi kan vara tydliga i vår kommunikation kom fram, bland annat hur vi tydligare kan åskådliggöra värdet av automation i vardagslivet. Den spetsfråga som vi enades om är ”framtidens energisystem”. Detta är ett stort potentiellt område för automationsindustrin, både för stora företag och de mindre entreprenörerna. Det är också ett område som kan locka många unga studenter och ingenjörer till vårt fält. Automationsindustrin kommer att ha en avgörande inverkan på klimat- och energifrågorna och möjligheten att uppnå en ekoeffektiv ekonomi och de politiska mål som satts upp. Diskussionen var positiv och engagerad – tillsammans utvidgar vi branschens strategiska tänkande!