Regional styrka är en nationell resurs

Ledare · Jannike Lindbergh, Innovationsledare T2 College · 2021-09-30

Jannike Lindbergh

I över 100 år har Skellefteå varit en stark industristad. Kommunen står idag för över hälften av Västerbottens totala export och industrin blomstrar. Det finns gott om arbetstillfällen inom framför allt trä- och industriteknik, men det blir samtidigt allt svårare för företagen att hitta rätt kompetens. Det behöver vi ändra på.

Den starka industriella tillväxten i Skellefteåregionen har accelererat kompetensbehovet men detta är inte en ny utmaning. Regionen är stor med en utspridd befolkning. Företagen har länge brottats med problem att anställa och kan inte förlita sig på att hitta rätt kompetens direkt. Automatisering av produktionen ger nya förutsättningar och krav på kompetens hos medarbetarna. För att spetsa till en redan konkurrenskraftig industri krävs bättre förutsättningar för kompetensutveckling.

När industriutbildningen i Skellefteå lades ner på grund av ekonomiska skäl i mitten av 2010-talet tappade vi möjligheten att stödja kompetensförsörjningen i regionen. Industrin tog då ett eget initiativ och samlade företag och offentliga aktörer för att tydliggöra det alltmer springande behovet av kompetensutveckling. Ur samarbetet startades T2 College.

På T2 College jobbar vi nära industriföretag för att utveckla utbildning för framtidens industri. Vi ser en stor skillnad i hur långt företagen har kommit med sin automation och digitalisering. Många företag skulle gynnas av att ytterligare automatisera verksamheten för att kunna jobba smartare. Det handlar inte om att göra medarbetare överflödiga. Kan tillverkningen i större utsträckning automatiseras kan kompetens frigöras till arbetsuppgifter där mänskliga förmågor tas tillvara – som problemlösning och förbättringar. Medarbetare på industriföretagen behöver då ges förutsättningar till kompetensutveckling för att kunna arbeta med nya tekniker och hantera nya ansvarsområden.

Skellefteåregionens främsta styrkor är samverkan och handlingskraft. Det är en naturlig del i vårt DNA och även om företag i många avseenden är konkurrenter inser de att de kan åstadkomma mer genom att samverka. Genom vårt deltagande i Automation Regions initiativ Industrimötet Sverige vill vi stärka samverkan även utanför regionen och diskutera hur våra lokala styrkor kan bli nationella resurser. Genom samverkan med Automation Region får vi insikt i vilka konkreta kunskaper våra industriföretag behöver utveckla och vilka processer som kan automatiseras för att stärka industrins konkurrenskraft.

Genom utökad samverkan med både Automation Region, lokala företag och andra organisationer hoppas vi även kunna öka förståelsen för industrins utmaningar bland våra beslutsfattare. Politikerna behöver ha en djupare förståelse för industrins behov för att kunna ge förutsättningar för fortsatt utveckling, som satsningar på infrastruktur och utbildningsmiljöer. Viktiga förutsättningar för att ta Skellefteå som industristad in i framtiden.

Jannike Lindbergh
Innovationsledare, T2 College