Regn och rusk till trots

Artikel · 2013-04-30

Automation Expo i Köping den 18 april hade alla förutsättningar att bli en succé. Många utställare, en fantastisk lokal, engagerad partner och vårväder i april. Men det var just den där detaljen med vädret …


Passande lokaler med mycket ”inbyggd” industrihistoria som en gång tillhört
Köping Mekaniska Verkstad.

Av tiotalet genomförda Automation Expo genomfördes det medlemsdrivna arrangemanget för andra gången i Köping, vår egen branschmässa med syfte att både synliggöra och ordna mötesplatser för automationsindustrin i och omkring Mälardalen. Automation Expo ger en möjlighet till ”omvärldsbevakning” bland kunder, kollegor och konkurrenter, där en viktig del är att deltagande företag och partner bjuder in till arrangemanget via sina egna nätverk.


Automation Regions Tord Käck med föredragshållare Kent Hahre, ordföranden
i Industriföreningen Västra Mälardalen.

Av tiotalet genomförda Automation Expo genomfördes det medlemsdrivna arrangemanget för andra gången i Köping, vår egen branschmässa med syfte att både synliggöra och ordna mötesplatser för automationsindustrin i och omkring Mälardalen. Automation Expo ger en möjlighet till ”omvärldsbevakning” bland kunder, kollegor och konkurrenter, där en viktig del är att deltagande företag och partner bjuder in till arrangemanget via sina egna nätverk.

Köping den 18 april hade alla ingredienser på plats; ett 20-tal utställare, intressanta talare, en aktiv partner i Köpings kommun och perfekt inramning i KMVs (Köpings Mekaniska Verkstad) anrika gamla lokaler. Vad kunde gå fel? Uttrycket ”sommaren är den bästa dagen på året” har vi alla hört och något snarlikt kan gälla årets vår. Tyvärr inföll den dagen inte den 18 april; regn och rusk och kallt, vädret gjorde allt i sin makt för att få folk att stanna inne. Trots detta registrerade vi totalt 65 personer, men vi hade förhoppningar på betydligt fler.


Christina Ström och Camilla Nilsson från Köpings kommun hjälpte även till
att hålla koll på registreringen vid entrén.

– Det var synd med tanke på den superhäftiga miljön med all industrihistoria i lokalerna, säger Automation Regions Tord Käck, ansvarig för arrangemanget. Jag vill även framhålla den goda uppslutningen bland utställarna, som sinsemellan skapade en hel del nya kontakter. Även Köpings kommun ska ha en eloge för samarbetet och ambitionsnivån kring engagemanget.


Soran Rashidzadeh från Acando i samspråk med medutställare i Köping.

En av talarna var Camilla Nilsson, näringslivschef i Köpings kommun, som talade om samverkan i regionen under rubriken ”Köping har en given plats på automationskartan”. Camilla passade även på att ge en intressant historisk bakgrund till lokalerna med utvecklingen från KMV till Volvo och Getrag. Dessutom höll förutom Automation Regions processledare Helena Jerregård och nämnde Tord Käck även Kent Hahre, ordföranden i Industriföreningen Västra Mälardalen, ett kortare anförande om Köping med omnejd som en industriregion i tillväxt. Kent har själv ett förflutet som produktionschef på Volvo PV och Getrag.


Automation Regions processledare Helena Jerregård hälsade alla välkomna
och passade även på att slå ett slag för vår barnbok ”Cax – den trettonde roboten”.

– Det var bra planering av hela arrangemanget, synd bara att det kom så få besökare, säger Soran Rashidzadeh från utställarföretaget Acando. Nätverkandet mellan utställarna var dock som alltid mycket intressant. En idé till kommande event är att förlägga expot hos något företag, kanske kring ett aktuellt tema med ett seminarieliknande upplägg. Vi får ta nya tag till nästa gång!

Automation Expo erbjuder en samlingspunkt för automationsbranschen och alla som verkar i den, men även för de som ”bara” är nyfikna. Vi har medvetet satsat på att genomföra Automation Expo i enkelhetens tecken, det ska vara en trivsam mötesform där ingen föranmälan krävs. Vi bjuder alltid på fika och lättare förtäring, denna gång nybryggt kaffe och färska baguetter fyllda med allt möjligt gott.


Även affärsutvecklingsgruppens ordförande Christer Gerdtman gjorde sitt
bästa för att locka besökare …

– Oavsett vädret så hade vi rekordmånga utställare i Köping, vilket är glädjande, säger Christer Gerdtman, ordförande i affärsutvecklingsgruppen som initierat Automation Expo. Av tidigare erfarenhet vet jag att företagen brukar knyta bra kontakter också sinsemellan och att det är en uppskattad aktivitet. Med tanke på företagsintresset så fortsätter vi att utveckla konceptet.

Automationsbranschen är stor men trots det ganska okänd, samtidigt som den är bred med allt från utvecklare och tillverkare till installatörer och användare. Många företag som klassas som mekanik-, elektronik- eller mjukvaruföretag arbetar inom automationssektorn. Det finns en mångfald av företag från små tillverkare av hård- eller mjukvara till stora leverantörer av kompletta system, vilket gör att många yrkesgrupper och arbetsområden finns representerade. Vi fortsätter arbetet med Automation Regions uppdrag att sprida kunskap om vår världsledande bransch. Även om vi har vädrets makter emot oss.