Rekord för Jobb Shop i september

Notis · 2013-10-31

Jobb Shop genomfördes den 10 september i Västerås, i år på Aros Congress Center vilket var en väldigt passande lokal. Som vid tidigare arrangemang bussades intresserade ingenjörer in från kringliggande städer, bland annat kom det hela 60 personer med den chartrade Kista-bussen. Antalet utställande företag var 17 – något färre än fjol – medan besökarantalet på 350 personer innebar nytt rekord. Vi hoppas kunna återkomma med statistik kring hur många nya anställningar som Jobb Shop lett till när den pågående enkätundersökningen är klar.