Rekordmånga på Lean-frukostmöte hos Scania

Notis · 2012-09-25

Automation Regions Stockholmssatsning intresserar allt fler. Frukostmötet hos Scania i Södertälje den 12/9 lockade fler än 50 intresserade som var på plats i god tid för mingel och frukost innan dagens huvudtalare Gert Frick tog plats på scenen.

Scania har som mål att långsiktigt vara den ledande leverantören av lastbilar, bussar och motorer. Det kräver att de förbättrar sig snabbare än konkurrenterna och leverera det som kunden efterfrågar till lägsta möjliga pris. Gert Frick är Director SPS & Industrial Development och ansvarig för Scanias fortsatta Lean-resa – eller SPS, Scania Production Systems, som Scania säger. Utmaningen är att Scania, på en mogen marknad, ska leverera dubbelt så mycket med dubbla hastigheten och därigenom fördubbla produktiviteten från 2010 till 2015. Detta efter att redan ha ökat sin produktiviteten med 50 procent under den föregående tioårsperioden.

Är det verkligen möjligt? Ja, enligt Gert är det en tuff utmaning men absolut genomförbart.

Först och främst handlar det om att alla ska förstå och ha fokus på kunden för att kunna leverera de lösningar som kunden kräver. För att klara det utvecklar Scania både sina arbetsmetoder och medarbetare. De arbetar ständigt med att åtgärda fel och avvikelser för att eliminera förluster och slöseri och se till att produktionssystemen är robusta och fungerar. En viktig nyckel för att lyckas är att involvera och motivera alla medarbetare, på olika nivåer i företaget, för att ta vara på kunskap och hämta idéer och inspiration från den dagliga verksamheten.


Automation Regions Stockholmsansvarige Gunnar Iggendal, till vänster, med
morgonens föreläsare Gert Frick, ansvarig för Scanias fortsatta Lean-resa.

Efter mötet hördes flera positiva kommentarer. Många fick upp ögonen för värdet av Lean och automation och ser också fördelarna med att vara med i Automation Region för att få inspiration och nya kontakter och för att få lära sig mer om alla möjligheter till effektivitet och lönsamhet som ny automationsteknik erbjuder.

Nu fortsätter vi vår Stockholmssatsning. I planeringen finns fler teman som belyser trender, förklarar olika typer av automation och varför det är bra att automatisera. Vi tackar för ett trevligt, intressant och engagerat möte hos Scania i Södertälje!