Rekrytera ingenjörer från Spanien

Notis · 2013-05-31

Den 6 maj genomförde Eures/Arbetsförmedlingen ett seminarium för företag som är intresserade av att rekrytera ingenjörer från Spanien, en alternativ lösning på kompetensbristen i ett längre perspektiv.

Spanien har drabbats oerhört hårt av den ekonomiska krisen vilket innebär att även högkvalificerade personer blivit arbetslösa eller oroar sig för att förlora arbetet. Eures i Spanien har redan ett välutvecklat samarbete med Eures i Tyskland och Norge angående rekrytering av ingenjörer, och i Spanien har de sedan drygt ett år tillbaka påbörjat ett samarbete med Eures Sverige angående rekrytering av ingenjörer. Långt ifrån alla har goda kunskaper i engelska och/eller vill flytta utomlands – men många har bra engelska och flyttar gärna till Norden.

Dessutom finns det hjälp och stöd för företagen att få från Eures, exempelvis annonsering i Eures platsbank samt den spanska arbetsförmedlingens platsbank. Skräddarsydda rekryteringsaktiviteter kan anordnas för enskilda företag såväl som för grupper av företag. Eures Spanien kan också göra en första genomgång av CVn för att säkerställa kompetens och språkkunskaper. Intresserad? Kontakta lena.from@arbetsformedlingen.se.