Rekrytera ingenjörer från Spanien

Notis · 2014-04-21

EURES, European Employment Services, är en del av den statliga arbetsförmedlingen i EU:s medlemsländer. EURES i Sverige och Spanien arbetar sedan ett par år tillbaka med att matcha ingenjörer från Spanien med arbetsgivare i Sverige.

I spanien finns många erfarna och engelsktalande ingenjörer, en del är arbetslösa medan andra har arbete. Med hjälp av yrkesprofiler från arbetsgivare i Sverige kan EURES i Spanien ta fram lämpliga kandidater. De kan också ta emot första vågen av ansökningar så att den svenska arbetsgivaren slipper grovgallringen.

Den 22-23 maj arrangerar EURES Spanien en ingenjörsmässa i Zaragoza. Svenska arbetsgivare är välkomna att delta på mässan – eller att skicka med lediga tjänster för marknadsföring och matchning.

Mer information:

Lena From
Euresrådgivare/EURES Adviser, Arbetsförmedlingen
010-486 32 67 eller lena.from@arbetsformedlingen.se