Riksdagsmöte om näringslivet i Västmanland

Notis · 2018-04-30

Den 19 april bjöd S-riksdagsledamöterna från Västmanland genom Åsa Eriksson (S), ledamot av riksdagens näringsutskott, in till en dag i Sveriges riksdag. Syftet var att diskutera vad som krävs av oss gemensamt för att ännu fler företag i Västmanland ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. På plats var närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), Västerås stads näringslivsdirektör Eva Lilja och viktiga näringslivsaktörer från Västmanland, bland andra representanter från SynerLeap, Region Västmanland och Automation Region.

Dagen innehöll diskussion med närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) utifrån de frågor och ämnen som mötesdeltagarna har skickat in i förväg. Eva Lilja, näringslivsdirektör på Västerås stad, berättade om hur Västerås har arbetat för att lyckas med flera stora företagsetableringar. Mötet avslutades med rundabordssamtal och summering.