RISE SICS och Automation Region lanserar kompetenshub

Artikel · 2017-02-28

Tillsammans med RISE SICS lanserar Automation Region konceptet kompetenshub – en mötesplats där dagens och framtidens teknik diskuteras med experter från akademi, institut och företag. Initiativet erbjuder en möjlighet för företag, akademi och offentlig sektor att möta aktuella utmaningar och dra nytta av den pågående digitaliseringen.

Så här sammanfattade Tomas Hillergren, Strategiverket, Automation Regions Do-Tank den 7 februari.

Under våren 2017 lanseras ett första kompetenshub inom ”industriell IoT och molntjänster” via tre träffar där professor Hans Hansson, Mälardalens högskola och Kristian Sandström, forskare, SICS medverkar som experter. Företag och organisationer som är engagerade inom detta område bjuds nu in för att bredda diskussionerna och identifiera gemensamma intresseområden och utvecklingsprojekt.

Övergripande teman för de olika träffarna kommer att vara; A) Introduktion till Industriell IoT och molntjänster – vilka är möjligheterna och utmaningarna? B) Fördjupning kring datainsamling och molnplattformar C) Fördjupning kring dataanalys och möjligheter att fortsätta utveckla mitt företag inom industriell it och molntjänster.

Målet med satsningen är enligt Helena Blackbright, projektledare vid Automation Region, att sammanföra människor med hög kompetens från olika angränsande områden kring ett gemensamt fokusområde för att skapa ny kunskap med riktigt hög höjd.

– Vi hoppas att denna kunskap ska bidra till att området utvecklas snabbare. Konkret skulle det kunna ske i nya forsknings- och innovationsprojekt.

Nyttan för företag och organisationer är stor, menar Helena Blackbright.

– Vi erbjuder access till väldigt kvalificerad kompetens inom ett specifikt intresseområde i ett kondenserat format. Här kan man delta i en process och fokusera på den gemensamma kunskaps­utvecklingen utan att behöva fundera på kringarrangemanget, som Automation Region står för.

Satsningen är viktig för Automation Region eftersom det här är själva kärnan i verksamheten påpekar Helena Blackbright - att föra samman människor med olika kunskap kring gemensamma frågeställningar.

– Att stödja och katalysera spridning och utveckling av kunskap kring digitalisering och automation så att samhället blir bättre rustat att möta framtiden. Det är därför vi finns.

De företag eller organisationer som söks är de som kan bidra med olika kompetenser. Människor som tillsammans representerar en bred kunskap utifrån många olika perspektiv, säger hon.

– Vi vill nå den som i något avseende har en djup praktisk eller teoretisk kunskap från området. Det är viktigt att understryka att det är olika kompetenser vi letar efter – helst vill vi sätta samman grupper av människor som kommer från både industrin, akademin och det offentliga.

Som deltagare i kompetenshuben får du tillfälle att arbeta med konkreta frågeställningar i en faciliterad process som kan mynna ut i ett delfinansierat utvecklingsprojekt. Deltagarantalet är begränsat till 10 personer för att hålla diskussionerna så intensiva som möjligt.

Välkommen att anmäla dig eller kontakta oss för mer information. Observera att anmälan gäller för samtliga tre tillfällen – den 20 mars, den 3 april och den 24 april mellan kl 8.30 och 10.30. Kompetenshuben genomförs på expectrum i Västerås.

Anmäl intresse för att medverka »