Robotdalen får fortsatt finansiering

Notis · 2013-04-30

Efter tio år är Robotdalen etablerat som Sveriges robotkluster. Nu går satsningen vidare med finansiärer som Vinnova samt Västmanlands, Sörmlands och Örebro län. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor.

– Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från såväl Vinnova som våra regionala medfinansiärer, säger Erik Lundqvist, chef för Robotdalen. Det ger oss förutsättningar att långsiktigt jobba vidare med att sätta svenska robotinnovationer på världskartan.
Läs mer på www.robotdalen.se.