Robotlyftet – strategisk satsning på automatisering

Artikel · 2019-11-29

Bernt Henriksen, senior automations- och produktionsspecialist på Automation Region.

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen siktar in sig på de cirka 4 500 svenska små och medelstora industriföretag där potentialen för robotisering är stor men där det saknas budget eller rätt kunskap.

– Det finns många företag med 10-50 anställda som behöver en push, både kompetensmässigt och ekonomiskt, säger Bernt Henriksen, senior automations- och produktionsspecialist på Automation Region. Vi har högtryck i produktionen, men vi har gått bakåt i robotiseringen. Det kan vara svårt att prioritera utveckling när det tickar in pengar.

Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk. Finansieringen kommer från Tillväxtverket och utförare är IUC-nätverket, Automation Region, Robotdalen, Rise IVF samt Swira.

Automation Expo kopplar ihop aktörerna

Ett av verktygen inom Robotlyftet är Automation Expo – en regional mässa i komprimerat format, där företag som har behov av automationslösningar kan möta leverantörer och ta del av deras erbjudande. Den 7 november genomfördes Automation Expo på Volvo Cars i Göteborg med 20 utställande företag och 140 deltagare. Ett av de utställande företagen var Prevas.

– Automation Expo är ett bra sätt att träffa kunder för att diskutera hur vi kan skapa en effektivare och mer hållbar produktion, säger Ylva Amrén, regionchef på Prevas. Ett annat stort värde är att vi har möjlighet att bygga vidare på vårt nätverk och komma i kontakt med potentiella samarbetspartner.

Kartläggning av behov

En central del av Robotlyftets erbjudande är de så kallade förutsättningsstudierna där en produktionscoach och en automationsexpert besöker ett företag och gör en kostnadsfri kartläggning av den nuvarande produktionsprocessen och affärsmodellen. Syftet är att ta reda på var företaget har störst potential att automatisera och kartläggningen kan ligga till grund för en ansökan om en automationscheck. Automationscheckar är den finansiella hjälp som Robotlyftet förmedlar i syfte att ta ner tekniska och ekonomiska risker inför investeringar i automationsteknik.

– Vi har beviljat en del automationscheckar och vi ser att företagen uppskattar konceptet, säger Bernt Henriksen. Faktiska installationer har vi inte sett tillräckligt av ännu men företagen har definitivt börjat tänka på framtidsfrågorna. Hur kan vi förbereda oss för den smarta industrin? Vilka delar av vår verksamhet kan automatiseras?

Robotlyftets verktyg för ökad automatisering

  • Kunskapsmöten – kostnadsfria seminarier och workshoppar som visar möjligheter med automation och robotisering.
  • Automation Expo – regionala minimässor med fokus på automation och robotisering.
  • Förutsättningsstudie – en produktionscoach och en automationsexpert besöker ett företag och kartlägger kostnadsfritt förmågor och behov.
  • Automationscheck – bidrag om upp till 150 000 kronor för att exempelvis kunna genomföra en fördjupad automationsförstudie.
  • Kostnadsfri utbildning i beställarkompetens.

Automation Region har även tagit fram ett beställarverktyg som visar vägen genom den ibland komplicerade processen att implementera automation och digitalisering. Beställarkompetensverktyget är tillgängligt på Automation Regions webbsida och det består av stöd för arbetet med förstudie, kravspecifikation, uppföljning med mera.

Inför 2020 ökar Automation Region sitt engagemang inom Robotlyftet ytterligare, bland annat med en föreläsningsserie och ett stort antal Automation Expo runtom i landet. Dessutom genomförs utbildningspaket i samarbete med Robotdalen. Förutom att tillvarata det kostnadsfria stöd som är tillgängligt via Robotlyftet och Automation Regions beställarverktyg så har Bernt Henriksen en generell rekommendation till företag som står inför en satsning på automatisering.

– Investera tid och låt personalen vara delaktig i hela processen. Det måste få bli deras baby, då blir det som bäst, avslutar han.