Så använder du teamets fulla kapacitet

Notis · 2022-11-23

Med kompetensbrist och ett stort rekryteringsbehov har kapacitetsplanering inom både vården och industrin blivit alltmer avgörande. I ett unikt projekt möts de två vitt skilda branscherna för att utbyta erfarenheter och lära från varandra.

Föreställ dig en dag på akuten – det är bråttom med många patienter att hantera samtidigt, fristående avdelningar som röntgen, labb och akutteam behöver arbeta tätt tillsammans för att rädda liv. Eller producera överlevnad och livskvalitet, om vi översätter det till industrispråk.

genrebild av sjukhuskorridor

Jämförs vården med industrin är det så klart mycket som skiljer – framför allt det faktum att det handlar om liv. Dessutom förekommer andra typer av beslutsprocesser i en politiskt styrd organisation och till det adderar vi den etiska stressen att prioritera mellan patienter med en stor variation av förutsättningar och därmed behov. En patient med hjärt- och kärlsjukdomar i kombination med cancer behöver behandlas av fler specialister än en som enbart lider av hjärt- och kärlsjukdomar. Produktanpassningar om vi återigen översätter det till industrispråk.

– I industrin finns tydliga krav på underleverantörerna och om en viss komponent inte håller rätt kvalitet så plockas den helt enkelt ut från det taktade flödet. Så funkar det inte i vården, vi behöver hantera alla typer av patienter, möta och behandla dem på en anpassad nivå – oavsett om takten stannar av, förklarar Mattias Derneborg, innovationskoordinator inom Region Västmanland.

Samma kompetens behövs – oavsett förutsättningar

Foto från workshop
Från vänster: Mattias Derneborg, Patrik Hidefjäll, Anders Vernersson och Henrik Drott från Region Västmanland under andra workshopen.

Och visst är det framför allt här det skiljer. Men om vi i stället tittar på likheter upptäcker vi minst lika många. Kompetensbrist och stora rekryteringsbehov, samordning mellan avdelningar, logistik, rätt information vid rätt tid och en stark vilja att effektivisera och förbättra den egna verksamheten. Olika förutsättningar men med möjlighet att ta inspiration och lärdom kring lösningarna.

– Begreppet taktat flöde pratar vi inte om inom sjukvården på det sättet. Jag skulle vilja fördjupa mig i vad det faktiskt innebär för sjukvården. Att förstå hur processerna påverkar olika verksamheter och hur vi kan hitta ett bättre ”taktat flöde” för patienternas bästa, säger Henrik Drott, biträdande områdeschef för röntgen inom Region Västmanland.

Det taktade flödet används inom industrin genom att synkronisera moment för att minimera väntetiden mellan olika produktionssteg och därmed korta ledtiderna. I ett sådant system sticker avvikelserna ut då de sinkar hela flödet – och det blir på så vis enklare att identifiera och åtgärda grundproblemen. Ett liknande system skulle kunna appliceras på sjukvården för att säkerställa att rätt information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt – vilket skulle kunna öka kapaciteten samtidigt som patienterna får en bättre upplevelse.

Foto av Elin Asplund
Elin Asplund, programchef och projektledare vid Automation Region.

– Det taktade flödet är definitivt ett intressant område från flera perspektiv, självklart inom industri och vården men säkerligen inom andra branscher och områden med, säger Elin Asplund, programchef och projektledare på Automation Region. Det är ett av många områden som vi identifierat under workshopserien och något vi definitivt ska titta vidare på, avslutar hon.

Budskapet är enkelt: Sverige är en kunskapsnation. Låt oss fortsätta vara det genom att dela med oss av kunskap och kompetens över våra branschgränser.

I projektet ingår Region Västmanland, Region Sörmland, Volvo CE, ABB och Alstom. Vill du veta mer? Kontakta Elin Glimberg.