Så ökas produktiviteten inom vård och industri

Notis · 2023-01-17

Det är två vitt skilda branscher – men utmaningarna vad gäller planering av kapaciteten är förvånansvärt lika. I en unik workshopserie möts nu vården och industrin för att diskutera utmaningarna och identifiera lösningar. – Det är ett gränsöverskridande utbyte av kunskap och erfarenhet som kommer gagna hela samhället, säger Ulf Olofsson som är en av projektledarna och affärsutvecklare på Automation Region.

Sedan pandemin kopplade sitt grepp under 2020 har vårdköerna växt och planerad vård fått senareläggas. Med ett stortrekryteringsbehov och begränsade resurser behöver vårdgivarna hitta nya vägar för att korta köerna och säkra folkhälsan. Under hösten 2022 inleddes därför ett nytt samarbete med fokus på att utbyta erfarenheter med industrin kring kapacitetsplanering.

En av deltagarna i projektet är Johannes Jonsson, global planeringschef på Alstom, som till vardags leder ett team som arbetar med allt från kundanpassningar, inköpsflöden och kapacitetsplanering i fabriken till leverans ut till kund.

Johannes Jonsson, global planeringschef på Alstom, är en av deltagarna i workshopserien.

– För oss är det viktigt att vara en aktiv samhällsaktör som bidrar till en hållbar utveckling. Inte bara inom transportsystemet där våra lösningar finns, utan även i andra sammanhang där vår kompetens kan göra nytta, säger Johannes.

Tillsammans med representanter från Volvo CE och ABB har han deltagit i workshopserien för att bidra med industriperspektivet på vårdens utmaningar med kapacitetsplanering.

– Vi ser flera likheter mellan planeringen hos oss och den som sker inom vården, framför allt kring de mjuka delarna. Det är samma utmaningar när det gäller att skapa rätt förutsättningar, bygga förtroende för planeringsfunktionen, mandat, kultur och kommunikation för att vi ska kunna leda processen i stället för att styras av yttre omständigheter, säger Johannes. Därför är det viktigt att den plan vi lägger är ett gemensamt åtagande som hela organisationen känner ett ansvar för, tillägger han.

Det är en bild som delas av Karin Bäckström Åhlén, produktionschef på Region Sörmland och kollegan Tobias Söderberg som arbetar som verksamhetsutvecklare. De tillsammans med två ytterligare kollegor och ett team från Region Västmanland representerar sjukvården i projektet.

Karin och Tobias tillsammans med kollegorna Sanna och Liza från Region Sörmland.

– Just det här med att kunna styra processen är en jätteutmaning för oss eftersom vi behöver prioritera efter akuta situationer med mer eller mindre samma kapacitet som hanterar den planerade vården, säger Karin och Tobias som tar med sig flera nya insikter tillbaka till sin arbetsplats.

– Vi har framför allt fått upp ögonen för olika typer av digitala planeringsverktyg, det taktade flödet och potentialen att sortera i olika typer av flöden. Sen ser vi också stor potential i att visualisera kapaciteten och behoven för att kunna ta beslut och kommunicera på ett datadrivet och enklare sätt, tillägger de.

Att det finns fler likheter än väntat mellan de två vitt skilda branscherna är de flesta väldigt överens om – och här finns goda möjligheter till fortsatt arbete. Just nu tittar Automation Region som projektleder initiativet hur man på bästa sätt ska fortsätta samarbetet. Blir det kompetenshöjande aktiviteter inom kapacitetsplanering, analys av tekniska planeringsverktyg eller hur man kan vidareutveckla kultur, organisationsstruktur och internkommunikation för att skapa bättre förutsättningar? Stay tuned för mer information framåt!

Läs intervjun med Region Västmanland reflektioner efter workshopserien här →