Så ska tjejerna lockas till teknikbranschen

Artikel · 2017-04-28

Ted Radgren och Emma Linnman projektledare, Isabelle Pettersson, studerande.

Projektet Teknikbussen drivs av Jobba i Västerås. Syftet är att locka unga tjejer till tekniska yrken och förändra inställningen till branschen. Projektet är ett nytt sätt att skapa intresse för tekniska yrken genom att tjejerna själva får styra vilken information de vill ha ute hos företagen.

– Unga tjejer är en målgrupp som ofta missas i rekryteringen till tekniska yrken, säger Ted Radgren, projektledare. Det beror bland annat på, i många fall, tråkiga presentationer och att informationen vänder sig till redan teknikfrälsta ungdomar, menar han.

– Det gäller att avdramatisera tekniken och lyfta fram tjejer inom branschen. Bra förebilder är otroligt viktigt, vem man möter, att det är någon som brinner för ämnet.

Det är brist på tjejer inom tekniksektorn, endast cirka en femtedel är kvinnor. Dessutom finns ett stort kompetensbehov på grund av pensionsavgångar.

– Teknik finns med i allt vi gör idag, säger Emma Linnman, projektledare. Där har ungdomar av idag ett försprång eftersom de dagligen använder avancerad teknik som mobiltelefoner och datorer.

– Att öka teknikintresset bland barn och unga är ett av Automation Regions viktigaste fokusområden. Tillsammans med Jobba i Västerås arbetade vi fram ett förslag där målgruppen var tjejer i gymnasieåldern. Glädjande nog beviljades projektet medel från EU:s strukturfond och idag ser vi resultatet rulla runt bland Västerås teknikbolag, säger Karolina Winbo, processledare på Automation Region.

Isabelle Pettersson är representant för tjejer år 2, Thoren Business School. Hon menar att unga tjejer oftast inte vet att de är eftertraktade och behövs i teknikbranschen.

Vad skulle få dig att vilja jobba med teknik?

– Att jag har fått en inblick i teknikbranschen och ser att det är kul, ny teknik med mobiler och datorer.

Varför tror du att fler killar än tjejer jobbar inom teknikbranschen?

– Det hänger nog ihop med hur det var förr. Det var inte så jämställt.

För att vara attraktiv som arbetsgivare enas Ted, Emma och Isabelle om att en blandning av killar och tjejer är bra, lön och tider är viktiga parametrar, gärna ansvar under frihet, att arbete, barn och familj går att anpassa till varandra och att det är positivt med ett arbete som till viss del går att planera och strukturera själv.

– Att vara ingenjör är att ha ett körkort in på arbetsmarknaden, du kan jobba med många olika saker och kan ha möjlighet att resa i jobbet, menar Ted Radgren.

Emma Linnman fortsätter:

– För att motivera ungdomar att söka sig till teknikbranschen gäller det att kommunicera på ett sätt som tilltalar dem. Det är viktigt hur vi pratar om branschen, att vända på perspektiven och slå hål på fördomar. Sedan behöver vi även visa upp branschen innanför fasaden.

Teknikbussen på besök hos Bombardier.

Så här tycker några av Automation Regions medlemmar som fått besök av Teknikbussen:

Joakim Forsberg, Employer Branding Specialist, Mälarenergi AB

Hur jobbar ni för att öka den generella rekryteringsbasen bland ungdomar?

– Vi driver och stöttar en rad initiativ med syfte att väcka och bygga teknik- och energiintresset bland ungdomar. Det är viktigt att visa upp vilken spännande bransch vi verkar inom och vilka fantastiska yrkesroller som finns.

– Mälarenergi stöttar exempelvis arbetsmarknadskunskap och energilektioner samtidigt som vi har en väl utbyggd verksamhet för studiebesök och information som riktar sig till ungdomar. Vi har exempelvis tagit fram elsajten och vattensajten som är pedagogiska och instruerande webbsidor, för att bygga en bättre förståelse för el och vatten.

– Dessutom deltar vi i Jobbmentor och Energifallet, samt en del andra mindre projekt riktade mot högstadieelever. Vi är ett lokalt företag som vill finnas nära ungdomarna i vår region.

Varför är det viktigt att rekrytera tjejer i branschen?

– Dels är det en utmaning för hela energibranschen, då fördelningen mellan kvinnor och män har varit ojämn under en längre tid. En mer jämställd bransch bidrar till större rekryteringsbas, effektivare och mer dynamiska organisationer.

Teresia Unander-Scharin, Junior HRBP, Bombardier Transportation Sweden AB

Hur jobbar ni för att öka den generella rekryteringsbasen bland ungdomar?

– Genom att delta i event som Teknikbussen när de uppstår och stötta initiativ för att öka medvetenheten bland unga om teknikbranschen. Exempelvis genom Arbetsmarknadskunskap.

Varför är det viktigt att rekrytera tjejer i branschen?

– Vill vi överleva och vara framgångsrika i framtiden måste vi ha kvalificerad arbetskraft och om en del av den potentiella arbetskraften har svårare att se oss som en tänkbar arbetsgivare är det något som vi behöver ta på allvar. I en värld där konkurrensen om välutbildad arbetskraft bara blir hårdare kan man som arbetsgivare inte ignorera att 50 procent av det potentiella underlaget väljer bort en för att de inte vet vad man gör.

– Dessutom är vi övertygade om att det blir en bättre arbetsplats av att ha en jämn fördelning av män och kvinnor. Vi behöver och vill ha fler kvinnor på vår arbetsplats.

Christer Gerdtman, vd, Motion Control i Västerås AB

Hur jobbar ni för att öka den generella rekryteringsbasen bland ungdomar?

– Vi har studiebesök hos oss då och då, och tar ibland emot praktikanter från gymnasieskolor. Vi har dessutom ett antal examensarbetare från tekniska högskolor och LIA-praktikanter från yrkeshögskolor hos oss varje år.

Varför är det viktigt att rekrytera tjejer i branschen?

– Det är en generell brist på ingenjörer i Sverige och vi vill ha in mer folk i branschen oavsett om det är killar eller tjejer. Dock är det väldigt få tjejer som söker sig till yrket vilket är tråkigt – det är ett väldigt bra och stimulerande arbete med många möjligheter. Så ett sätt att minska bristen är ju att få fler tjejer att välja ingenjörsyrket.

Så blir du en attraktiv arbetsgivare för unga:

 • En arbetsplats med både killar och tjejer är attraktiv
 • Mångfald när det gäller kön, ålder och etnicitet
 • Lön och tider är viktiga
 • Berätta om det positiva, ”What’s in it for me?”
 • Visa upp branschen innanför fasaden
 • Frihet under ansvar, möjlighet att planera och strukturera arbetet själv
 • Prata om branschen på ett positivt sätt
 • Vänd på perspektiven
 • Slå hål på fördomar, till exempel att matte och teknik är svårt
 • Visa upp rätt person/förebild på plats för unga tjejer
 • Kommunicera på ett sätt som är attraktivt för ungdomar

Den som vill komma i kontakt med eller läsa mer om Teknikbussen kan gå in på Facebooksidan @teknikbussen.