Säkra kompetensförsörjningen

Notis · 2011-09-30

Välkommen till ett halvdagsseminarium om möjligheterna med Yh-utbildning! Efterfrågan på tekniker och ingenjörer inom industrin är stor. Yh Mälardalen är en storregional satsning för att säkerställa näringslivets kompetensförsörjning i Mälardalen med syfte att tillgodose näringslivets behov av rätt utbildad arbetskraft på nya och effektiva sätt.

Detta branschforum riktar sig till VD, HR-ansvariga och produktionschefer inom industrin i Sörmland, Västmanland och Örebro län. Välkommen till Aros Congress Center den 25 oktober från 13:00-16:00 – mer information finns på www.yhmalardalen.se.