Samarbete inom Plattform CLEAN

Notis · 2012-01-31

Automation Region och Sustainable Business Mälardalen (SusBiz) kommer att samarbeta inom det nystartade Plattform CLEAN, bland annat kring automationsseminarium. Projektägare är liksom tidigare Mälardalens högskola där SusBiz står för den operativa processledningen.

Plattform CLEAN kommer att ha tydligt fokus på affärsutveckling med tonvikt på samordnade exportinsatser i olika systemleveranser. Utgångspunkten för projektet är regionens befintliga miljöteknik, med en önskan att i den kommande tvåårsprocessen öka dialogen mellan företag och olika spetskompetenser på forskning kring ny miljöteknik. Läs mer på www.cleanexport.se.