Samarbetspartner till automationsföretag i Sydamerika

Notis · 2011-08-31

Björn Lindquist på Tilek AB (www.tilek.se) brukar delta vid Automation Regions olika arrangemang. I sin egen verksamhet samarbetar Björn med ett företag i Peru som är intresserad av att få kontakt med svenska automationsföretag. Så här skriver Björn:

”Ett ingenjörsföretag i Peru med dotterbolag i Sydamerika söker affärskontakt med ett svenskt företag inom samma bransch. Syftet är att kunna offerera och genomföra projekt med ett ökat teknikinnehåll och därigenom förbättra konkurrenskraften. Företaget heter Termodinámica och har sitt huvudkontor i Lima, Peru. Det är privatägt och har ca 90 anställda, de flesta ingenjörer.

Termodinámica är huvudsakligen verksamt inom värmeområdet – såsom med ångpannor, värmeväxlare etcetera – samt inom automation, VVS, isolering och mätningar. De arbetar med såväl konstruktion som med tillverkning. Företagets hemsida www.termodinamica.com.pe ger en bredare bild av företaget.

Jag känner Termodinamica mycket bra eftersom jag sedan fem år har ett nära samarbete med dem. Själv arbetar jag som konsult inom processteknik för metallurgi och miljövård bland annat i Peru. I samband med detta arbete hjälper jag Termodinamica med att komma in i projekt och Termodinamica hjälper i sin tur mig med kontakter, kontorsservice, boende och resor. Jag har besökt Peru 15 gånger under den tid jag samarbetat med Termodinamica.

Det är Termodinámica som gett mig i uppdrag att hitta en lämplig samarbetspartner. Mitt intryck av Termodinámica är att det är ett professionellt företag som växer på ett kontrollerat sätt. I det vidare arbetet är jag beredd hjälpa till att koordinera samarbetet fram till dess en direktrelation har etablerats. Jag känner dem väl och talar även spanska.
Den peruanska ekonomin växer sedan ett antal år med stormsteg och de kommersiella möjligheterna bedömer jag som mycket stora för det företag som är berett ge den sydamerikanska marknaden en chans.”

Intresserade är välkomna att kontakta Björn Lindquist på telefon 0171-206 20, 0176 -418 56 eller bjorn.lindquist@tilek.se.