Sammanställning av intervjuade medlemsföretag

Notis · 2010-03-31

Följeforskaren Björn Eriksson har som ett led i styrelsen strategiarbete genomfört en enkät och intervjuat medlemsföretagen i Automation Region om deras syn på verksamheten idag och i framtiden. Bilden är övervägande positiv. Nätverket är värdefullt för att utveckla kontakter och skapa nya affärsmöjligheter. Det är viktigt att någon för automationens talan i ett vidare perspektiv för att förbättra ramvillkor och rekrytering till området.
 
Företagen är också eniga om att nätverket bör utvecklas till ett regionalt innovationssystem eller ett kluster. Det finns klara förväntningar och konkreta förslag inom en rad områden:
  • Politisk påverkan, marknadsföring, påverka ramvillkor
  • Affärsmöjligheter, gemensam produkt/tjänsteutveckling, mässor
  • Kompetens, rekrytering, arbetsmarknad
  • FoU, innovationer, gemensam utveckling av nya koncept och idéer med MDH
  • Geografiska noder utanför Västerås.
Rapporten finns att ladda ner från hemsidan under genomförda arrangemang, årsmötet 100311.