Samverkan i fokus på fullsatt Umeå Tech Arena

Notis · 2019-11-29

Umeå Tech Arena sammanför stora industribolag och innovativa startupbolag i samtal om ny teknik, gemensamma utmaningar och potentiella samarbeten. Den 26 november genomfördes höstens upplaga av konferensen som arrangeras av Uminova Innovation – 450 deltagare var på plats och Automation Regions Catarina Berglund medverkade som talare.

Umeå Tech Arena lockade 450 deltagare. Bland talarna fanns Catarina Berglund, Automation Region, och Stina Lantz, Ignite. Foto Patrick Trägårdh.

Komatzu Forest och Ålö är två Umeåföretag som är ledande inom sina segment och de satsar stort för att möta framtidens behov. Maria Olofsson från Uminova Innovation och Stina Lantz från Ignite Sweden höll en workshop där ett flertal representanter från företag och offentliga aktörer arbetade tillsammans för att identifiera intressanta lösningar.

– Det krävs strategiska angreppssätt för att möta framtidens behov och det måste ske i samverkan, säger Automation Regions processledare Catarina Berglund som deltog i workshoppen. Vi utgick från Komatzu Forests och Ålös problemställningar och i diskussionerna öppnade vi upp för omvärldsspaning som sedan konkretiserades i handlingsplaner.

Diskussionerna fortsatte på scenen där även Catarina Berglund och Stina Lantz reflekterade med utgångspunkt i den nationella behovsanalysen om transformativa trender som Automation Region har genomfört under året.

– Att involvera startupbolag är ett effektivt sätt att möta de stora företagens utmaningar, säger Stina Lantz. Vi på Ignite har hittills varit med i utvecklingen av 58 framgångsrika samarbeten där stora företag och startupbolag har hittat smarta lösningar tillsammans, och fler blir det.

Vikten av samverkan gick som en röd tråd genom konferensen. Deltagarna fick höra om flera lyckade initiativ och projekt där framgångsfaktorn är samverkan inom större ekosystem av aktörer. I många fall handlar det om att de stora bolagen öppnar dörrarna och bjuder in mindre aktörer som bidrar med innovativa lösningarna och nya strategier.

– Här har vi på Automation Region en viktig roll som mäklare och motor, sammanfattar Catarina Berglund. Om svensk industri ska vara fortsatt konkurrenskraftig så måste vi göra gemensam sak, det vinner alla på.