Samverkan inom innovation och förändringsledning

Notis · 2016-11-30

Kommande aktiviteter på Mälardalens högskola

Under våren 2017 startar kursen Innovation och förändringsledning inom Innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola. MDH söker nu företag som vill skapa underlag inför en förändringsprocess och få konkreta förslag på genomförande och strategier för förändringen.

Kursen syftar till att utveckla kunskap om innovation och förändringsledning och om hur olika delar av organisationens innovationssystem påverkar varandra och kan integreras. Kursen startar den 16 januari och den pågår till den 26 mars. Studenterna arbetar i grupp och framställer en rapport som kan tillhandahållas företaget efter överenskommelse med studenterna.

Kort om Innovationsprogrammet

Sedan 18 år tillbaka ges Innovationsprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Innovationsprogrammet är ett treårigt program (180 hp) med huvudområdet innovationsteknik som grund för kandidatexamen. MDH antar cirka 30 studenter till programmet årligen. Målet är att samtliga kurser ska ha inslag av samverkan med omgivande samhälle.

Vill du veta mer? Kontakta Mona Tjernberg på MDH senast 30 december 2016, mona.tjernberg@mdh.se eller 016-15 51 88.