Samverkan kring branschöverskridande automation

Notis · 2013-03-28

Som ett led i det nya samarbetet mellan standardorganisationen SIS och Automation Region träffades vi – ett tjugotal automationsintresserade från leverantörer, tillverkare, användare, akademi och forskning – hos SIS i Stockholm den 19 mars. Temat för dagen var samverkan kring framtidens automationslösningar och standarder.

Bakgrunden är att industrin har väldigt många olika system på alla nivåer, från maskinstyrsystem till affärssystem, som inte är kompatibla. Det gör att datautbyte och systemintegration försvåras och det hämmar också viljan från företagen att investera i nya automationslösningar – vilket i sin tur inverkar negativt på industrins produktivitet och konkurrenskraft.

SIS, akademin och industrin (bland andra Scania och Volvo) har sedan många år samarbetat inom SIS-kommitté TK 279 för industriell automation för att definiera standardiserade gränssnitt som en förutsättning för effektivt datautbyte och möjligheter att integrera allt från maskin- till affärssystem. Ett starkt önskemål är att få med leverantörsföretagen i gruppen och här ses samarbetet med Automation Region som mycket viktigt. Vi vill också ändra formen på SIS-mötena genom att erbjuda intressanta seminarier och plats för mingel och kunskapsutbyte mellan branscher under trevlig samvaro – viktiga ingredienser som formar nya kreativa nätverk och fler lönsamma affärer!
Industriell automation SIS/TK 279 är idag indelad i följande fokusområden:

  • Datakommunikation – systemintegration, gränssnitt
  • MES – med integration mot ERP och PLM
  • IT-säkerhet, fjärrdiagnostik
  • Systemarkitektur för produktionssystem och gränssnitt
  • Elektriska gränssnitt
  • Digitala modeller av produktionsresurser under dess livscykel.

Hör gärna av dig om du vill vara med och påverka framtidens automationsstandarder; kontakta gunnar.iggendal@automationregion.com!