Samverkan mellan klustermedlemmar

Notis · 2009-11-26

I samband med våra frukostmöten med mingel sker det många spontana möten, varav en del leder vidare till affärskontakter. Automation Region är ett företagskluster och det vore intressant att få höra lite mer om kontakterna som skapas.
Pamela Christensson på Addiva berättar exempelvis att de haft affärer med Westinghouse efter kontakter via Automation Region, och att de har nya samarbeten på gång med andra medlemsaktörer. Har du något du kan berätta om klusterkontakter, så kontakta gärna bjorn.stenvall@automationregion.com.