Samverkan och utbildning i teknisk matematik

Notis · 2012-06-29

Höstterminen 2012 startar Masterprogrammet i teknisk matematik på Mälardalens högskola. Programmet och dess delkurser lämpar sig perfekt för företag som önskar utöka sin kompetens och skapa förutsättningar för utveckling av ny teknik och effektiv uppbyggnad av ett hållbart samhälle. Högskolan är dessutom mycket intresserad av samarbeten med näringslivet. Läs mer på www.mdh.se/utbildning/program/master-teknisk-matematik.