Sandbacka Science Park undersöker processmognad och digitalisering

Notis · 2020-05-08

Sima Valizadeh är ansvarig för additiv tillverkningsteknik och affärsutveckling på Sandbacka Science Park.

Under 2019 genomförde Automation Region en nationell behovsinventering där syftet var att bättre förstå de utmaningar som företagen upplever i den digitala transformationen. Nyligen slutförde vår samarbetspartner Sandbacka Science Park i Sandviken en regional studie med liknande inriktning och särskilt fokus på små och medelstora företag. Vi har pratat med Sima Valizadeh, ansvarig för additiv tillverkningsteknik och affärsutveckling på Sandbacka Science Park, om resultat och insikter från studien.”

Sima Valizadeh har mångårig erfarenhet från ledande positioner på globala industriföretag men även som forskare på RISE och assisterande professor på Uppsala universitet. Hon är också engagerad i Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp som arbetar för att stärka strategiska forskningssamarbeten och utveckla metoder och verktyg för ökad innovation.

Kan du berätta lite mer om den studie som ni har genomfört?

”Studien utgör ett delprojekt inom regeringens satsning Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Sandbacka Science Park har på uppdrag av region Gävleborg, IUC Dalarna, FindIT och i samarbete med Högskolan i Gävle undersökt de utmaningar som en digitalt uppkopplad industri ställer på små och medelstora leverantörer. Studien är utförd utifrån de regionala förutsättningar som finns i regionerna Gävleborg, Dalarna och Värmland.”

Vilka resultat har ni fått fram?

”Studien visar att cirka 14 procent av små och medelstora företag i de aktuella regionerna har investerat i digitala verktyg, system och kompetens. Det är ett resultat som ligger ungefär i linje med tidigare mätningar från EU:s statistikkontor Eurostat.”

”Vi har även undersökt processmognad via ett antal faktorer som till exempel digitaliseringens inverkan och utvecklingstakt i horisontella och vertikala värdekedjor mellan företag och organisationer. Där visar studien att regionala små och medelstora företag har en relativt acceptabel processmognad, med en ökande digitaliseringstakt under det senaste decenniet.”

Finns det något annat som du vill lyfta?

”I vår analys av resultaten gör vi bedömningen att processmognad och digitalisering har positiva finansiella effekter för såväl företagens lönsamhet som för utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.”

”Det är uppenbart att små och medelstora företag behöver öka sin digitaliseringsgrad men att de inte i tillräckligt stor utsträckning klarar det själva. Det behövs regionala initiativ, samverkan och samordning för att de olika stödjande aktörerna inte ska konkurrera utan istället komplettera varandra. Samtidigt behöver företagen förstärka sina processer för att initiativ och insatser ska få önskad effekt.”

Läs studien i sin helhet →

Vill du veta mer om Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp så hör av dig till Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation på Automation Region. Vi vill även passa på att tipsa om verktyget Beställarkompetens (länk) som Automation Region har utvecklat för att stötta satsningar på automatisering och digitalisering. Verktyget är särskilt utvecklat för små och medelstora industriföretag – men vi ser att behoven är likartade i de flesta branscher.